Header Image

Bestuur

Voorzitter Stichting
Gerard Keuzenkamp
06-18301312
voorzitter@kiboehoeve.nl

Penningmeester
Janny Vaandrager
penningmeester@kiboehoeve.nl

Secretaris
Fred Steendam
secretaris@kiboehoeve.nl

Correspondentie adres
Aelbert Cuyplaan 35
3343 DA Hendrik Ido Ambacht


Gerard Keuzenkamp

Op 12 december 2019 heb ik na 12 ½ jaar afscheid genomen van de gemeente Zwijndrecht als accountmanager bedrijven. In die 12 ½ jaar heb ik mij altijd ingezet voor de ondernemers in de gemeente Zwijndrecht.

In mijn laatste maanden bij de gemeente raakte ik beroepsmatig via een collega bij de Kiboe-hoeve betrokken. Dit kwam omdat de gemeente bezig was met een plan om enkele hoognodige renovatie werkzaamheden uit te voeren. Tijdens een bezoek aan de Kiboe-hoeve met burgemeester Hein van der Loo eind 2019 ben ik zo geschrokken van wat ik zag en hoorde van Quirijn van den Bosch (de beheerder) dat ik op dat moment besloot om een stichting “vrienden van” op te richten om Quirijn en de Kiboe-hoeve te gaan helpen. Ik wil namelijk mijn steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de kinderboerderij de Kiboe-hoeve, die in 2019 haar 50 jaar bestaan vierde nog heel lang mag blijven bestaan.

Want ook ik kom, net als heel veel Zwijndrechtenaren, al heel wat jaren op de Kiboe-hoeve. Het begon voor mij na de geboorte van onze zoon in 1990 en kreeg een vervolg met de komst van onze dochter in 1994. De laatste jaren ben ik er niet veel meer geweest maar met de komst van onze 2 kleindochters is het bezoek van opa en oma met kleinkinderen in 2019 weer hervat.

Tijdens mijn afscheid was de Stichting vrienden van de Kiboe-hoeve dan ook één van de goede doelen waar mijn gasten een gift voor konden geven. Zodoende zijn we in staat geweest om de opgerichte Stichting wat armslag te geven. Een van de eerste dingen waarmee we hebben kunnen helpen was de financiering van de nieuwe pony Jacqueline. Jacqueline bracht haar eigen cadeautje mee door ons op 19 augustus veulen Olivier te schenken.

Samen met mijn medebestuursleden en met de hulp en steun van vrijwilligers en de vele bezoekers van de Kiboe-hoeve willen we de komende jaren met veel enthousiasme aan een mooie toekomstbestendige Kiboe-hoeve werken.

Ik hoop dat u met ons mee doet en vriend wordt van de Kiboe-hoeve.


Janny Vaandrager

Mijn naam is Janny Vaandrager – Buitendijk en binnen het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kiboe-hoeve vervul ik de functie van penningmeester.

Toen de initiatiefnemer van deze Stichting – Gerard Keuzenkamp – mij benaderde voor een functie binnen het bestuur heb ik daar niet zo heel lang over na behoeven te denken. Als geboren en getogen Zwijndrechtse draag ik de Kiboe-hoeve een zeer warm hart toe. Ik ben zelfs geboren op een afstand van nauwelijks 100 meter van de plek waar de Kiboe-hoeve nu staat. Na mijn middelbareschooltijd op het Develstein College ging ik werken bij de Verkerk Groep aan de Molenvliet. Als in de zomer de ramen openstonden hoorde ik op mijn werkplek het geschreeuw van de pauwen op de Kiboe-hoeve. Later bezocht ik de Kiboe-hoeve met onze kinderen en nu met onze kleinkinderen. Zo is de Kiboe-hoeve dus eigenlijk altijd onderdeel van het dagelijks leven geweest. En ik hoop dat dat voor veel gezinnen in Zwijndrecht zo mag zijn, zeker voor de gezinnen met kleinere kinderen.

De rol die de Kiboe-hoeve binnen Zwijndrecht vervult is van groot belang. Het is niet alleen een mooie bestemming voor een wandelingetje met een bezoek aan de dieren, ook heeft een dergelijke boerderij een belangrijke educatieve rol. Zeker in onze gemeente waar het agrarische karakter van vroeger helaas helemaal verloren is gegaan. Zelf ben ik opgegroeid op een tuinbouwbedrijf met daarnaast ook een bescheiden veestapel. Dat heeft mij herinneringen bezorgd aan prachtige kinderjaren met veel buiten spelen en allerlei dieren in mijn buurt. Onze Kiboe-hoeve kan de kinderen hier in Zwijndrecht ook dergelijke mooie herinneringen bezorgen met de prachtige veestapel die daar aanwezig is. Maar die veestapel verdient het ook om een mooi onderkomen te hebben en daar willen wij ons met de Stichting Vrienden van de Kiboe-hoeve graag voor gaan inzetten, samen met hopelijk heel veel vrienden.


Fred Steendam

Mijn naam is Fred Steendam, eigenaar van Electro Technisch installatiebureau Eleccheck, getrouwd en vader van 3 kinderen en binnen het bestuur van de stichting Vrienden van de Kiboe-hoeve vervul ik de functie van Secretaris.

Ik ben al geruime tijd betrokken bij de kinderboerderij doordat wij al jaren de Kiboe-hoeve sponseren door de elektrische installatie te onderhouden en de elektrische apparaten te keuren.

Toen oprichter van de stichting Gerard Keuzenkamp mij vroeg mee te helpen hoefde ik daar niet lang over na te denken, ik kwam zelf als kind zijnde regelmatig met mijn ouders bij de kinderboerderij en nu gaan we er zelf regelmatig met ons gezin heen en genieten dan van het echte boerderij gevoel wat deze kinderboerderij uitstraalt.

Het is dan ook jammer om te zien dat de dieren verblijven er achterstallig bij staan ondanks de inzet van de mensen van de Kiboe-hoeve en een handje vol vrijwilligers en sponsors , des temeer reden voor mijn om mee te doen met deze stichting om te zorgen dat ook de generatie na ons kan genieten van deze echte boerderij.

Top