Header Image

Doel

Doel van de Stichting Vrienden van de Kiboe-Hoeve is:

  • Het in stand houden, bevorderen en uitbreiden van de recreatie, de flora en de fauna;
  • Het betrekken van de wijkbewoners bij de kinderboerderij de Kiboe-hoeve;
  • Het ondersteunen van de doelstellingen van de kinderboerderij de Kiboe-hoeve door het verwerven en ter beschikking stellen van fondsen en het verkrijgen van giften in natura, voor zover deze niet, naar de opvatting van het Bestuur, als overheidstaak worden gezien,

En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Voorbeelden van activiteiten die door de Stichting Vrienden van de Kiboehoeve zijn geïnitieerd:

Stichting vrienden van de Kiboehoeve helpt de Kiboehoeve aan een nieuwe Pony

Toen de Stichting Vrienden van de Kiboehoeve het droevige nieuws hoorde dat de kinderboerderij na 26 jaar afscheid moest nemen van pony Heaven en dat Gompy haar maatje kwijt zou raken en nu alleen kwam te staan is contact gezocht met beheerder Quirijn of wij konden helpen. Lees hier het bericht.

Autobedrijf Jan de Krijger vriend van de Kiboe-Hoeve

De veewagen van de Kiboe-Hoeve, ooit geschonken door de zes wijkplatforms, was toe aan nieuwe banden om veilig de weg op te kunnen. Toen Gerard Keuzenkamp, voorzitter van de Stichting vrienden van de Kiboe-Hoeve hiervan hoorde is hij op zoek gegaan naar een “potentiële vriend” die zou kunnen helpen. Lees hier het artikel over Jan de Krijger.

Aanschaf Corona middelen

Na een aantal weken van volledige sluiting vanwege het Corona virus is de Kiboe-Hoeve weer “beperkt” open geweest. Gedurende de eerste periode is het voer voor de dieren dat de bezoekers konden geven ter beschikking gesteld door W.L. Plaizier Diervoeders uit Heerjansdam.

Top