Praat met de raad, Fred Loos (ABZ): Kiboe-hoeve is van iedereen en voor iedereen

Onlangs hebben wij in de gemeenteraad gesproken over de Kiboe-hoeve. Dit naar aanleiding van een brief vanuit het college. Daarin maakte het college melding dat het gereserveerde geld voor het onderhoud onvoldoende is om alles wat er moet gebeuren uit te voeren. Is vernieuwen niet beter dan een likje verf hier of een nieuwe plank daar?  

Goed om te ervaren dat alle in de raad aanwezige partijen de Kiboe-hoeve een warm hart toedragen en uitkijken naar het in de brief benoemde plan van aanpak voor een toekomstbestendige kinderboerderij.  

Wij onderschrijven de keuze van het college om het gereserveerde geld niet uit te geven aan onderhoud als er meer nodig is. Je kunt dan beter het apart gezette geld gebruiken om daarmee te vervangen. Zo gaan we slimmer om met ons geld. Een enkeling verbaasde zich dat er nog geen geld was uitgegeven, immers er was toch geld beschikbaar? Maar wij zijn blij dat het college besloten heeft dit niet te doen en de gereserveerde gelden aan te wenden voor vervanging.  

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrechtwww.facebook.com/abzwijndrecht/ of mail naar f.loos@zwijndrecht.nl

Top