Voorlopig ontwerp nieuwbouw gereed

Het Bestuur van de Vrienden van de Kiboe-Hoeve heeft vorige week de plannen voor de nieuwe huisvesting doorgenomen. De Kiboe-hoeve wordt volledig vernieuwd. RoosRos Architecten heeft het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Kiboe-hoeve gemaakt. De Kiboe-hoeve blijft op de huidige locatie, maar door een andere indeling ontstaat er meer ruimte voor dieren én bezoekers. De gemeenteraad buigt zich 8 februari over dit ontwerp. De Kiboe-hoeve is een begrip in Zwijndrecht. Wie is er niet als klein kind geweest of heeft de kinderboerderij met zijn of haar eigen (klein)kind bezocht. De gebouwen en voorzieningen van de in 1968 gebouwde Kiboe-hoeve zijn gedateerd en na jaren van intensief gebruik toe aan vernieuwing.

De afgelopen maanden is in diverse overleggen, op het gemeentehuis én de Kiboe-Hoeve, gesproken over de ruimte en mogelijkheden. De Kiboe-hoeve blijft dus op de huidige locatie, maar in het nieuwe ontwerp worden hokken en weides anders verdeeld en zijn per saldo groter dan de bestaande verblijven. De bomen en de daarbij behorende slingerende paden komen ook in het nieuwe ontwerp terug en er worden bij diverse weides half verharde ontdekkingspaden toegevoegd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor dieren én bezoekers. Het persbericht van gemeente Zwijndrecht staat nu online: klik hier

Top